baner

projekt   zespół czytelnia


Obciążenia fizyczne i psychiczne w zawodach związanych z opieką i bezpieczeństwem mogą negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne osób je wykonujących. Wynika to nie tylko z samego stresu zawodowego, ale takźe nieregularnych godzin pracy, w tym pracy w nocy, niewystarczającej profilaktyki wypalenia zawodowego oraz zaniedbywania własnej higieny psychicznej.

W wielu krajach powstały programy profilaktyki i leczenia skierowanie do osób pracujących w zawodach związanych z bezpieczeństwem. W obliczu zwiększania się częstości występowania zaburzeń psychicznych w populacji stworzenie analogicznych strategii w Polsce wydaje się koniecznością. Niezbędne zatem jest przeprowadzenie badania, które pomoźe ocenić skalę problemu i dostarczy danych niezbędnych do tworzenia takich programów w naszym kraju.

chcę wziąć udział w badaniu

Projekt "Za dużo pracuję" składa się formalnie z dwóch badań naukowych, które uzyskały akceptacje odpowiednich komisji bioetycznych.


copyright 2019 "Za dużo pracuję"