logo
JESTEM:
pielęgniarką,
położną
lub
ratownikiem medycznym
lekarzem
lub
studentem medycyny, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa
strażakiem PSP,
policjantem,
strażnikiem miejskim,
strażnikiem więziennym
wykonuję inny zawód